Подаване на протестни становища срещу промени в Закона за защита на животните във вторник, 27.01.2015 г., от 11 часа

26.01.15 / Вътрешни новини

Сдружение „На Ти с Природата“, след съгласуване с представители на над 20 други българско организации за защита на животните от цялата страна,

кани всички граждани и организации, които са срещу:

-          Непрозрачния начин на създаване на работни групи в Министерство на земеделието и храните, приемащи важни промени в основни закони;

-          Опитите за ограничаване на възможностите за осъществяване на обществен контрол;

-          Опитите за подмяна на цялостната философия на Закона за защита на животните, чрез даване на възможност за въвеждане на неефикасни и дори – нехуманни методи за овладяване на популацията на безстопанствените животни

да подадат своите протестни становища в деловодството на Министерство на земеделието и храните на бул. “Христо Ботев” №55 във вторник, 27.01.2015 г., от 11 часа.  (входът към деловодството е на малката уличка, успоредна на бул. „Хр. Ботев“, на гърба на сградата).

Избрахме тази дата, тъй като в същото време в Министерството ще заседава работната група за изработване на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените животни, свикана отново без за това да са уведомени заинтересованите организации и без да е приета необходимата законова промяна за създаването й.

Примерно протестно становище може да изтеглите от Initiates file downloadтук. Моля, не забравяйте да напишете в него адрес за кореспонденция, на който желаете да получите отговор.

Със становището, което организацията ни е подала в МЗХ, можете да се запознаете Initiates file downloadтук.


© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3