Видео: Ферми за кожи

85% от кожата в кожарската индустрия е от животни, които се държат в плен в специални ферми за кожи. Тези ферми могат да държат хиляди животни и начините за тяхното развъждане са уникално подобни навсякъде по света. По подобие на останалите животински ферми за интензивно производство, методите, които се използват в кожарските ферми са направени с цел да максимизират печалбата, винаги за сметка на животните. Шокиращ филм в Китай, представен от PETA.

Филмът не се препоръчва за гледане от лица до 16 годишна възраст, както и за хора със сърдечно-съдови заболявания.

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3