Тигрицата в ЦУМ – атракция или поредното доказателство за институционалното и човешкото безхаберие

четвъртък, 09 ноември 2006

Сигнал до Министъра на околната среда и водите и Генералния директор на НВМС Image

До Министъра на околната среда и водите
Джевдет Чакъров
До Генералния директор на НВМС
Жеко Байчев

ОТНОСНО: Тигрицата в ЦУМ – атракция за хората или поредното доказателство за институционалното и човешкото безхаберие!

Ужаваеми министър Чакъров,

От организация «На ти с природата» сме възмутени от поредната брутална злоупотреба с животно, използвано за забавление за хората, както и от безхаберието Министерството на околната среда и водите и другите държавни органи в България, които би трябвало да следят за хуманното отношение към животните и опазването на биологичното разнообразие.
Нашето възмущение е породено най-вече от факта, че “елита” на София и компетентните държавни органи смятат, че е абсолютно нормално 8 месечно диво животно – застрашен вид от породата сибирски тигър да е основната атракция в голям търговски магазин. И неговата функция да е – да забавлява клиентите!
На вчерашното й грандиозно представяне в ЦУМ, тигрицата е била подложена на неописуем стрес от прожектори, музика и тълпи от хора! С този акт собствениците на ЦУМ, нарушават Закона за ветеринарно медицинска дейност, Раздел I
Изисквания за защита и хуманно отношение към животните:
Чл. 149. (1) Животните се отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични особености.
Чл. 151. Забранява се:
1. причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен в случаите, посочени в чл. 159, ал. 3, чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3, или при самозащита;
Министър Чакъров, можете ли да си представите след една година какво ще е състоянието на това диво животно?( в света има около 400 екземпляра) А когато бъде тотално съсипано от хорските тълпи, шум и светлини ще бъде евтанизирано, защото вече няма да е забавление за клиентите на ЦУМ.
Настояваме, държавните институции в България, които се занимават с опазване на биоразнообразието и хуманното отношение към животните, да вземат необходимите мерки и животното незабавно да бъде преместено на място, което е по-близо до неговата природа.
Искрено се надяваме, че проевропейско настроените ни държавници ще постъпят така, както биха го направили във всяка страна-членка на Европейския съюз.

Още по темата:

вестник Капитал

mediapool

сайта на ЦУМ 

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3