Европейско законодателство за защита на опитните животни

Семинар за защита на опитните животни - 28 февруари 2005 г.

Организатори: ТАЕКС, бюро за техническа помощ и организация към Европейската комисия, съвместно с българската Национална ветеринарномедицинска служба.

За повече информация: infoiwnsorg - Р. Атанасова

Животните няма как да не се използват за опитни цели, но нека това става с минимално страдание за тях!

Кратко представяне на изнесените доклади

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3