Алтернативни методи за обучение по биология, химия и медицина

Тук е публикуван текст, който е част от филм за популяризиране на алтернативните методи.

Филмът е създаден от английската организация InterNICHE, занимаваща се с изследвания, производство и популяризиране на алтернативни методи за тестове на качество на продукти и потребление, обучителни процеси в университети и училища. Методите се наричат алтернативни, тъй като се явяват алтернатива на използването на живи животни за обучителни демонстрации или тестове. Използването на тези методи ограничава ползването на животни за експериментални цели.
Текстът е на английски език, предстои да бъде преведен на български език.

Филмът:
Opens external link in new windowАлтернативи в образованието: нов подход в новото хилядолетие


Текст на филма (в PDF файл на английски)

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3