Военномедицинска академия извършва незаконни експерименти с животни

23 октомври 2007

 
Представители на „Германо-българска помощ за животните” са намерили във вивариума на Експериментална хирургия към ВМА шест кучета, вързани в отделни преграждения, на вериги. Кучетата са били в окаяно състояние. Всички са били безпородни на възраст между една и четири години. В предверието на вивариума е имало множество спринцовки, нож и брадва. Мястото е било изключително мокро, студено и тъмно.

Чрез извършване на експерименти върху улични кучета, ВМА не просто няма авторитетното поведение на здравно заведение, което спазва законите на страната, но и поставя под въпрос качеството на експериментите си с невалидни резултати, което може да има по-дългосрочен ефект и върху пациентите на болницата!

Представители на неправителствените организации за защита на животните, д-р В. Любке и д-р Р. Атанасова, членове на Комисията по етика към животните, използвани за експериментални цели, потвърдиха, че ВМА няма разрешение за извършване на експерименти с кучета. Подобни експерименти могат да бъдат правени само при официално разрешение от страна на Директора на НВМС, като животните за подобни цели трябва да бъдат отглеждани при конкретни условия, описани в глава Седма, раздел ІІ от Закона за ветеринарно-медицинската дейност "Животни, използвани за опити", обнародван в ДВ. бр.87 на 1 Ноември 2005 г. и Наредба 25 от 10.06. 2003 за защита и хуманно отношение към опитните животни. Смисълът на подбор на такива животни, описан в Закона за ЗВМД при извършване на експерименти с тях, е яснотата за техния здравен статус, генетичен код, проследяване на потомството и контрол върху заболяванията.

ИЗТОЧНИК: Бездом

СИГНАЛ за грубо нарушаване на законодателството за хуманно отношение към животните използвани за еспериментални цели изпрати „Германо-българска помощ за животните – клон София” до: Министъра на земеделието и продоволствието, Директора на НВМС, Комисията по етика към животните, използвани за експериментални цели, към Министерство на земеделието, Министъра на отбраната, представителството на Европейската комисия в България и Военната прокуратура.  

Представители на неправителствените организации за защита на животните, д-р В. Любке и д-р Р. Атанасова, членове на Комисията по етика към животните, използвани за експериментални цели, потвърдиха, че ВМА няма разрешение за извършване на експерименти с кучета. Подобни експерименти могат да бъдат правени само при официално разрешение от страна на Директора на НВМС, като животните за подобни цели трябва да бъдат отглеждани при условия описани в глава Седма, раздел ІІ от Закона за ветеринарно-медицинската дейност "Животни, използвани за опити", обнародван в ДВ. бр.87 на 1 Ноември 2005 г. и Наредба 25 от 10.06. 2003 за защита и хуманно отношение към опитните животни. Смисълът на подбор на такива животни, описан в Закона за ЗВМД при извършване на експерименти с тях, е яснотата за техния здравен статус, генетичен код, проследяване на потомството и контрол върху заболяванията.

Експерименталната хирургия и ВМА нарушават основни европейски принципи, конвенции и директиви на Европейския Съюз по използването на животни за експериментални цели. Нарушава се основна забрана на ЗВД, чл. 158, ал. 1 (използването на безстопанствени и домашни кучета и котки като опитни животни).

Повече от неоправдано е българска институция от подобно значение като Военномедицинска Академия, подчинена на ведомството на Министерство на отбраната да е основен нарушител на българските и европейски закони, се казва в сигнала.

„Германо-българска помощ за животните – клон София” настоява да бъде извършена проверка на пълната документация на експерименталната база, становище от страна на Комисията по етика и налагане на най-строгите санкции по неспазване на закона. Организацията счита, че ясната позиция на контролните органи по този въпрос ще даде добър знак към европейските институции за безкомпромисност към нарушителите на закона и добър пример за българската общественост, както и за всички учреждения, в които се провеждат опити.  

„Германо-българска помощ за животните – клон София” е готова да поеме грижите и лечението на животните от вивариума.

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3