Балканска среща на организации за защита на животните (13-15 ноември, 2007 г.)

На 13-15 ноември 2007 година в столицата на Босна и Херцеговина се проведе Балканска среща на организации за защита на животните. Сараево беше домакин на този семинар, организиран от WSPA (World Society of Protection of Animals/Световна организация за защита на животните), както и с помощта и съдействието на SOS Сараево. На срещата присъстваха представители от Гърция, Румъния, Косово, Албания, Хърватия, Сърбия и разбира се Босна и Херцеговина. Представител за България беше Мариана Станкова, член на „На ти с природата”.

В програмата на семинара бяха включени теми, засягащи вътрешно организационни проблеми, които да помогнат за бъдещото израстване на нашите, балкански, организации с цел по-ефективна работа в сферата на общата ни дейност - постигане на хуманно отношение към животните.

Събитието беше отразено в тамошната преса, както и още едно събитие - демонстрация против убиването на животни за изработване на облекла от кожите им. Демонстрацията беше организирана от „Приятели на животните”- Хърватия и всички участници в семинара взеха дейно участие в нея. Бяха събрани много подписи и раздадени много материали против този тип издевателства.

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3