Екологични проблеми на градовете от страните в преход. Или как да направим града ни по-приветлив?

                                         

  •     ден първи: експанзията на градовете и интервенция върху природата
  •     ден втори: градоустройство, сметища
  •     ден трети: пътен трафик, велосипеди, шумозамърсяване
  •     ден четвърти: достъп до информация и гражданско участие
  •     ден пети: зоопарка и животните в града
Допълнителни линкове с информация за тази кампания
© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3