0884 230 737 - един телефонен номер за връзка с обществения медиатор

Общественият медиатор, представител на Студентски съвет на СУ "Климент Охридски", който ежедневно наблюдава работата на служителите на "Екоравновесие" в изолатора за безстопанствени кучета в Лозенец вече има един телефонен номер за връзка - 0884 230 737.

Ако искате да осиновите куче от изолатора в София или вашето куче е изчезнало и смятате, че може да е прибрано от общинските ловци, можете да получите подробна и надеждна информация на този номер.

Длъжността "обществен медиатор" беше създадена след преговори между Софийска община, организациите за защита на животните в София и Студентски съвет на СУ "Климент Охридски" през 2003 година.

Общественият медиатор е независима от предприятието длъжност: това са студенти, които доброволно наблюдават и описват работата на служителите, както и ежеседмично изпращат доклад за техните наблюдения до Директора на предприятието. В докладите се описват както нарушенията, така и препоръките за подобряване на отношението на служителите към кучетата и гражданите. Общественият медиатор присъства постоянно в изолатора на столичното предприятие за безстопанствени кучета "Екоравновесие", наблюдава за спазването на правилата за хуманно отношение към животните, води свои описателни тетрадки, както и подкрепя програма по осиновяване на кучетата. Студентите, изпълняващи длъжността, се сменят на всеки две седмици.

Пример за работата на медиатора беше случаят с немските овчарки през есента на миналата година. Припомнете си за случая тук.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3