Правилник за осъществяване на дейност в База за кучета "Суходол"

Правилник за извършване на дейност
на територията на база за кучета  “Суходол” в частта,
поета за стопанисване от сдружение “На ти с природата” *, предоставена БЕЗВЪЗМЕЗДНО за ползване за бездомни кучета до намиране на нов дом за тях от собственика на постройката, която се намира към частен хотел за домашни кучета "Best Friend", Околовръстен път/Суходол

*дясна половина на база за кучета “Суходол” - вътрешна постройка до вътрешна ограда и врата на сградата. Съдържа 9 клетки с максимален капацитет от 2 кучета, средна порода, в клетка + двор с максимален капацитет от 14 кучета, средна порода. Максимална бройка кучета, средна порода, ОБЩО за частта - 32.

1. Кучета, чийто престой е в частта, стопанисвана от сдружението, се настаняват ВРЕМЕННО ДО НАМИРАНЕ на нов дом.

2. Кучета, чийто престой е в частта, стопанисвана от сдружението, НЕ СЕ ПУСКАТ свободно в централния двор на частния хотел за домашни кучета "BestFriend".

3. Кучетата, чийто престой е в частта, стопанисвана от сдружението, се обгрижват в работните дни по 4 часа от гледач, назначен от сдружението.

4. Кучетата, чийто престой е в частта, стопанисвана от сдружението, се обгрижват в събота и неделя от доброволци с предварително уточнен график, организиран от ръководител на доброволците за съответния ден.

5. За кучетата, настанени в частта, стопанисвана от сдружението, се заплаща по 1 лв. престой на ден. Парите се събират от доброволец срещу издаване на приходни бележки и се отчитат месечно от доброволеца. Парите не се заприходяват към сдружението.

6. Кучетата, чийто престой е в частта, стопанисвана от сдружението, имат свои отговорници, които лично финансират престоя на кучето, неговото евентуално лечение и постоянно търсят негов дом.

А. Прием на куче

А1. Процедура

7. Прием на ново куче се извършва, в случаите когато отговорникът на кучето поеме финансов ангажимент за заплащане на престоя на кучето, неговото евентуално лечение и търси нов дом на кучето.

8. Прием на ново куче се извършва само при наличие на свободна клетка и свободно място за куче в друга клетка, различна от първата. [общо свободно пространство 1+1/2]

9. Прием на ново куче се извършва от гледача, само след получено одобрение за прием на кучето от председателя на сдружението, който СЪГЛАСУВА със собственика на частния хотел за домашни кучета "BestFriend", собственик на постройката на Базата.

10. Прием се извършва само на кучета, които не страдат от видимо заразни заболявания (с изключение на някои кожни, за които се извършва специална изолация под лекарско предписание).

11. Прием на ново куче се извършва след попълване на регистрационен талон по образец.

12. Регистрационният талон за прием на куче се попълва от ГЛЕДАЧА при постъпване на кучето. Отговорникът на кучето представя на приемащото лице съответните документи, които се описват в регистрационния талон.

13. Всяко новопостъпило куче се поставя в празната клетка и престоява в нея между 5 и 7 дена, в зависимост от наличието или не на ваксинация, както и за проследяване на нрав за съвместимост с други животни.


А2. Здравен статус при прием

14. Приемат се кучета с ваксина и имунитет от ваксината минимум 10 дена.

15. Изключение по т. 14 се ПРАВИ САМО В СЛУЧАИ НА СПЕШНО НАСТАНЯВАНЕ, като ОТГОВОРНИКЪТ на кучето се задължава да ваксинира кучето си В РАМКИТЕ НА 5 РАБОТНИ дни, но не по-рано от 2 работни дни, от настаняване на кучето. До ваксинация, отговорникът подсигурява ежедневен ветеринарно-медицински контрол (термометриране и проследяване на общото състояние) или отново измества кучето в клиника, където престоява минимум 10 дена след ваксинация и се връща обратно в базата.

А3. Приоритети при прием на кучета

16. Приоритетно се приемат кучета, при спазване на горните точки, както следва:

16.1. куче, срещу което е подадена жалба и има сериозен казус, за чието разрешаване са изчерпани всички възможности на диалога, и за което отговорност е поел ЧЛЕН на сдружението.
16.2. куче, малтретирано или с опасност за живота, което не страда от остро заразно заболяване.
16.3. куче, за което отговорникът е намерил нови стопани и те ще го поемат до 7 дена.
16.4. породисто куче, изоставено от собствениците си.
16.5. куче, извадено от изолатора “Сеславци”, за което се спазват изрично т. 6 и т. 15.
16.6. малки ВАКСИНИРАНИ кученца


Б. Здравен статус

17. Здравословното състояние на куче се следи от гледача и съответния отговорник.

18. Куче, което проявява неясни симпоми на заболяване, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ИЗМЕСТВА в рамките на 24 часа от проявата на първите симтоми във ветеринарна клиника.

19. Разходите по лечение на куче се поемат от съответния отговорник.

20. Веднъж на два месеца в частта, стопанисвана от сдружението, се извършва пълна дезинфекция по предписание на държавен ветеринарен лекар.

В. Изисквания към гледача

21. Работи по 4 часа на ден от 10 -14 часа, от понеделник до петък.

22. Извършва дейности по стопанисване на базата и обгрижване на кучетата, както следват:
а) извежда кучета, които могат да бъдат водени на повод или е необходимо ИЗВЪН базата за кучета.
б) почиства и дезинфекцира с препарати клетките
в) приготвя храна (понеделник, сряда и петък – суха; вторник, четвъртък – течна)
г) сменя водата за пиене
д) храни кучетата (храненето се извършва минимум 30 минути след приключване на разходката)
е) дава лекарства, перорално или намазва при кожни, под лекарско предписание и ги описва в картона на кучето
ж) подрежда двора, поставя на място четки, кофи, измива плотове, подрежда лекарства
з) прибира храните на недосегаемо за животни място

23. Посреща посетители на частта, която стопанисва сдружението, помага на отговорниците, пряко координира доброволците и показва кучета на евентуални нови задомители ИЗВЪН базата за кучета!

24. Уведомява собственика на базата, председателя на сдружението, отговорниците на кучетата при нужда.

В. Изисквания към отговорниците на кучета

25. Отговорниците на кучета са длъжни да заплащат текущо таксата от 1 лв на ден на избран доброволец и получават приходни бележки за това, заплаща се в срок до две седмици от настаняване на кучето.

26. Отговорниците на кучета са длъжни да подсигуряват ветеринарно обслужване на кучето си при нужда и да поемат заплащането на лечението му.

27. Отговорниците на кучета са длъжни да помагат като доброволци в събота или неделя поне два пъти в месеца. При невъзможност да осъществяват тази дейност през съботно-неделните дни, заплащат такса от 10 лв. на куче за всички съботно-неделни дни. Парите отиват във фонд по т. 32

Г. Финансиране на дейностите

28. Финансирането на дейностите в приюта се осъществяват чрез дарения и по проекти, ръководени от сдружението.

29. За финансиране на дейностите в базата за кучета се поставя дарителска касичка.

30. Касичката се разпечатва в последната неделя от месеца в присъствието на комисия от трима души, които описват съдържанието й в протокол за дарение по образец и подписват протокола.

31. Членове на комисията по т. 30 са председателят на сдружението и двама отговорници на кучета.

32. Събраните средства се използват за:
а) закупуване на почистващи препарати, подменяне на съдове и други.
б) фонд заплата на гледач.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3