И те имат нужда от пространство

Основната цел на проекта е да информира българския потребител, че освен конвенционалното отглеждане на птици-носачки в кафези има и алтернативи системи – отглеждане в хамбари със скаров под, така нар. подово и свободно отглеждане със значително по-добри стандарти за хуманно отглеждане в тях.

 

 

© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3