Защо има смисъл да бъдем хуманни потребители?

«И те имат нужда от пространство»

Изберете яйца от кокошки, отглеждани свободно

Това събитие е част от проекта «Повишаване на обществената загриженост относно консумацията и производство на яйца в България”, който се реализира от организация за защита на животните “На ти с Природата”, като част от по мащабна европейска кампания на на Eurogroup for animals (организация за защита на животните към Европейския парламент).

Основната цел на проекта е да информира българския потребител, че освен конвенционалното отглеждане на птици-носачки в кафези има и алтернативи системи – отглеждане в хамбари със скаров под, така нар. подово и свободно отглеждане.

Около 70% от кокошките в България се отглеждат в кафези (необогатени клетки). В тях птиците са наредени една върху друга, осакатяват се, чупят си костите и крилата. Тези кафези са направени от телена мрежа, включително подовете, които са под наклон. Здравословните проблеми, възникаващи от държането на птици в кафез, включват стереотипно поведение, лошо покритие от перушина и слабост на костите, причинена от невъзможност да се движат нормално.Чупливостта на костите е често срещано явление. До 30% от птиците си чупят костите преди да дойде времето да бъдат заколени. Много от тях имат язви по краката и дълги нокти, които се заклещват и откъсват в телената мрежа на пода на кафеза. Друг проблем е подрязването на човката, за да се предотврати жестокото кълване на перушина, когато птиците се държат в тясно пространство. Процедурата причинява болка, която продължава и след операцията.

Клетъчното отглеждане отдавна е определено от ЕС като нехуманно. Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели  гласи: “свободата на движение на едно животно, имайки предвид вида му и в съответствие с установения опит и научни познания, да не се ограничава, така че да не му се причиняват ненужни страдания и вреди”... Клаузите на Конвенцията насърчават отказа от конвенционалния кафез и насърчават развиването на алтернативните системи за отглеждане.

Като член на ЕС България ратифицира общоевропейското законодателство, включително Директива 1999/74/EC от 19.07.1999 която определя минимални изисквания за защита на кокошките носачки. Директивата предвижда изтегляне от употреба на конвенционалните неуголемени клетки във всички държави членки на ЕС до 1.01.2012 г. А след 1.01.2003 всички нови производители трябва да въведат обогатените (уголемени) клетки.

В хамбарните системи птиците са оградени вътре, но имат достъп до прът или подова настилка. Европейската комисия за развитието в консумацията, миенето и маркировката на яйца гласи, че «...кокошките трябва да имат достатъчно пространство да пляскат с крила и придвижване без опасност да бъдат нападнати от други птици, прът, материал, който да ровят и в чиято прах да се къпят и кутия за гнездене в която да снасят яйца..» Свободните зони е другата алтернативна система. Те осигуряват пръти и кутии за гнездене,  както и  свободен дневен достъп до отворено пространство.

Съюзът на птицепроизводителите в България докладва, че в края на 2006г. количеството яйца от кокошките отглеждани подово и на открито се равнява на 30% от общото производство на яйца. За да запазят бизнеса си останалите 60% от производителите трябва да махнат неуголемените клетки и да отглеждат птиците си съгласно новите изисквания.

Според годишния доклад на Съюза на птицепроизводителите консумацията на яйца се е увеличила с 16% през 2006 г. Още по-висок ръст се очаква в бъдеще. По високото пазарно търсене създава предпоставки не само за диференциация на пазара на яйца, но и възможности да се повиши обществената загриженост относно източниците на яйца и благосъстоянието на селскостопанските животни като цяло.

Подовото и свободното отглеждане не са познати на потребителите. По този начин те не правят информиран избор при купуването на яйца, даже и да имат положително отношение към хуманното отглеждане на животни.

Често информацията, която е върху етикетите на яйца подвежда потребителя. Наредба № 31 от 6.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация изисква на етикета да се указва начина на отглеждане: “яйца от кокошки - свободно отглеждане на открито”, ”полуинтензивно отглеждане”,  “подово отглеждане с дълбока постеля” или “клетъчно отглеждане”.
          
Но повечето производители не упоменават начина на отглеждане, а слагат надписите “ранобудни кокошки”, “слънчеви кокошки” и т.н.  Това е подвеждаща реклама, която не дава необходимата информация на потребителя.

Другото изискване е въвеждането на баркод, който да съдържа информация за начините на отглеждане на птиците-носачки. Според «Общите организации на пазара на ЕС в животновъдството»:...«Върху яйцата от клас А следва да бъде отпечатан код, съдържащ отличителния номер на производителя и определящ метода на отглеждане ( свободен, отглеждане в клетки).»

Българските производители на яйца до последно ще отлагат инвестициите в сектора, защото Законът им го разрешава.  Но до 2012  хиляди български кокошки ще живеят наблъскани в клетки, ще чупят костите и крилата си, ще кълват перушината си. За съжаление за българския потребител цената на стоката, а не хуманното отношение към животните  е приоритет. Но няколко стотинки отгоре помагат да се спестят страданията на хиляди животни и да се покаже уважение към източниците на хранат ни. 

На Ти с Природата

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3