И Министерство на земеделието опита от "свободните" яйца на деня на "Свети Иван Рилски"

19 октомври 2007

Такива яйца има и у нас, макар и все още само в някои магазини. ще ги познаете по етикета върху опаковката. Там трябва да пише "яйца от кокошки, отглеждани подово" или "яйца от кокошки, отглеждани свободно"

Защо и как министерството опита от яйцата? Това се случи на 19 октомври, денят на Свети Иван Рилски, българският покровител на природата и животните .

Много от производителите в България не спазват европейските препоръки и не осигуряват хуманно отглеждане на птиците-носачки. Министерството на земеделието и продоволствието е институцията, която трябва да информира и поощрява производителите ни в тази посока. За да подсетим служителите на министерството и с надежда, че ще обърнат по-сериозно внимание на тези стотици хиляди животни, държани в безобразни условия, ние им подарихме  "свободни яйца", именно на деня на Св. Иван Рилски.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3