Писмо в подкрепа на забраната за търговия с продукти от тюлени в Европейския съюз

ноември 2007

Предистория: След като много хора и организации по цял свят разбраха за варварските убийства на тези беззащитни същества, различни страни от Европейския съюз застават зад идеята да се въведе на ниво ЕС забрана за търговия с тюленови продукти (кожи и мас).  С помощта на популярни лица като Бриджит Бардо, отделни правителства вече са приели такива забрани в националното си законодателство. На крачка сме от това, подобна забрана да се приеме за целия Европейски съюз. Смисълът на тази забрана, естествено е да се намалят пазарите на подобни продукти и така самите "търговци" да загубят интерес към този бизнес.

Белгия и Холандия въведоха забрана през 2006 година. В средата на 2007 година обаче, Канада завежда дело пред Световната Търговска Организация за нарушаване на правилата на свободния пазар от страна на Белгия и Холандия, заради въведената забрана на търговия с тюленови продукти.

Белгия и Холандия ще бъдат представлявани в съда на Световната Търговска Организация чрез Европейската комисия от Комисар Питър Манделсън. Първото дело ще се гледа скоро след 20 ноември 2007!

Ако това дело се спечели от Канада, можем да се разделим със всякакви възможности за забрани за търговия с продукти, поради етични съображения. (по аналогия на тюленовите продукти, в момента се подготвя подобна забрана и за търговията с кучешки и котешки кожи от Китай).

Ето защо, белгийската организация ГАЯ, моли всички съмишленици от страни-членки на ЕС да подкрепят Белгия и Холандия, като изпратят писма до комисар Манделсън. С нашата активност, комисарят ще има повече силни аргументи в съда и повече увереност!

Който има възможност, нека изпрати писмо, подписано (след като го разпише и сканира) на адрес: ann@gaia.be . Пример на такова писмо вижте по-долу.

или директно до самия комисар Манделсън
Peter Mandelson
200 rue de la Loi
B-1049 Brussels
Belgium

или по Fax :     +32-2-299 60 87

 

 

ПИСМОТО:

Г-н Питър Манделсън

Комисар по търговията

Европейска комисия

Рю де ла Луи, 200

Брюксел 1049

Белгия
 

Уважаеми Комисар Манделсън,
 

В края на септември делегацията на Канада към Световната търговска организация представи пред Европейската общност и Комисията за уреждане на спорове към Световната търговска организация молба за консултация относно законодателството, прието в Белгия и Холандия, забраняващо вноса и маркетинга на продукти от тюлени.
 

Както знаете, в продължение на десетилетия жителите на Европейския съюз, техните представители в Европейския парламент и състрадателни хора от целия свят категорично се противопоставяха на лова на тюлени. Тази загриженост предизвика положителни законодателни разпоредби в страни като САЩ и Мексико, дори преди това да се случи в Европейския съюз.
 

Белгийските и холандските закони, протестирани от Канада, предвиждат това, което аз смятам, че Европейският съюз като цяло следва да приеме.
 

През септември 2006 г. Европейският парламент прие Писмена декларация 38 „за забрана в Европейския съюз на продукти, получени от тюлени”, искайки от Комисията „незабавно да изготви регламент за забрана на вноса, износа и продажбата на всички продукти от гренландски и качулати тюлени”. Това може би е най-подходящият момент да се направи предложение за изпълнение на тази молба.
 

Като член на Европейския парламент Ви пиша, за да Ви поканя да направите всичко, което е във Вашите възможности, да се осигури сигурност, че Европейската комисия не само силно защитава съществуващите национални забрани за продукти от тюлени срещу жалбата на Канада, но и прави необходимото, за да може в най-кратки срокове да се направи предложение за забрана в целия Европейски съюз.
 

Поздрави:
 

Име и фамилия
 

Подпис

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3