Законодателството по въпроса за кокошките-носачки

И те имат нужда от пространство
И те имат нужда от пространство

Съгласно Наредба № 1 от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация и Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки се изисква на етикета на опаковката (с думи) и на самото яйце (с код) да се указва начина на отглеждане.

Методът на отглеждане, който се използва, се обозначава със следните цифрови кодове, поставени пред съкращението BG, следвано от регистрационния код на производителя:

1. свободно отглеждане - 1;
2. подово отглеждане в закрити помещения - 2;
3. клетъчно отглеждане - 3;
4. биологично производство - 0.

Съгласно Директива 1999/74/EC от 19.07.1999 която определя минимални изисквания за защита на кокошките носачки от 2012 година се въвежда пълна забрана за продажба на яйца, добити чрез отглеждане на кокошки-носачки в необогатени клетки. До 2012 година всички български производители трябва да са преминали на подово или свободно отглеждане, или да са заменили сегашните клетки с обогатени, ако искат да предлагат продукцията си на пазара на яйца на територията на ЕС. Към 2007 година едва 30% от българското производство на яйца се провежда по европейските стандарти.

Пълни текстове на наредбите прочетете Opens internal link in current windowтук

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3