Как да разпознавам хуманните яйца? Само погледнете печата!

стикер за врата - с яйце, носещо печат на кокошки, отглеждани свободно
стикер за врата - с яйце, носещо печат на кокошки, отглеждани свободно

При отглеждане на кокошки носачки се изисква на етикета на опаковката (с думи) и върху самото яйце (с код) да се указва начина на отглеждане. Огледайте печата върху яйцето. Ще видите няколко последователни цифри.

Първата цифра от печата показва системата на отглеждане на кокошките, снесли това яйце.

Методът на отглеждане, който се използва, се обозначава със следните цифрови кодове, поставени пред съкращението BG, следвано от регистрационния код на производителя:

1. свободно отглеждане - 1;
2. подово отглеждане в закрити помещения - 2;
3. клетъчно отглеждане - 3;
4. биологично производство - 0.

Например:

1BG234567 –  яйцата с този печат са снесени от кокошки, които са имали достъп до открито пространство,

2BG234567 - яйцата с този печат са снесени от кокошки, отглеждани подово.

Как да разпознаем хуманните яйца по етикета върху опаковката

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3