Как може да разпознаем хуманните яйца по етикета

Яйцата в магазините се предлагат в най-различни опаковки. Много често информацията на тях не е достатъчно ясно отпечатана или е написана с дребни букви. Това е противозаконно, съгласно българското и европейското законодателство.

Ако искаме наистина да направим хуманен избор и да помогнем за намаляване на броя на кокошките, отглеждани в клетки, ето какво трябва да търсим върху етикета:

КОД

Цифрата, означаваща системата за отглеждане:

0 – биологично производство
1 – свободно отглеждане
2 – подово отглеждане
3 – клетъчно отглеждане

Цифрата се поставя пред кода на производителя:

1 BG 123456, 2 BG 123456, 3 BG 123456

Правилно означение: код за свободно отглеждане с излаз на открито - 1BG

 

Неправилно означение, липсва цифрата, указваща системата на отглеждане пред BG

 

Кодът може да е поставен на опаковката, и да е отпечатан на черупката на яйцето.
Не купувайте яйца, на които има код, започващ с 3 пред буквите BG – те със сигурност са от животни, прекарали целия си живот в клетки в ужасни условия. Понякога кодовете на производителя не са написани правилно. Тогава трябва да търсим повече информация на опаковките.

ЕТИКЕТ върху ОПАКОВКАТА
На всички опаковки ясно трябва да е посочена системата на отглеждане:

· Органично/биологично производство
· Подово отглеждане
· Свободно отглеждане на открито
· Клетъчно отглеждане

Всякакви други надписи са подвеждащи!

Правилно

 

Правилно 

 

Правилно

 

Правилно: клетъчно отглеждане
 

 

Неправилно – надписът е прекалено малък, неясен и нечетим

 

Неправилно: грешна терминология

 

Ранобудните и  щастливите, веселите и т.н. кокошки най-вероятно са прекарали целия си кратък живот под електрическа крушка с още 5-6 други в клетката, без никаква възможност за движение. Не се подвеждайте по картинките, те са подвеждащи в голяма част от случаите.


Неправилно: подвеждащи надписи

     


  

Неправилно: подвеждащи картинки, показващи кокошки в свободна среда,  на яйца от клетъчни системи

 

 

 

Често надписите гласят само „свободни кокошки”. Те не са правилни, но за момента гарантират произхода на яйцата от подова или свободна система. В такъв случай – проверете кода на самото яйце - дали съдържа 01 или 02 пред BG.

Неправилно

 

Информация за кодовете върху черупките на яйцата тук

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3