Банер на кампанията

Помогнете ни да я рестартираме!

Ако сте съмишленик на идеята и искате да помогнете на някое животно в беда, дори и 1 лев понякога има значение.

Всеки може да ни изпрати електронна поща, за да бъде лично уведомен за животинчето, на което неговото дарение ще помогне

Срещу всяко дарение може да бъде издаден документ за дарение, който служи за намаляване на данъчни тежести.

дарение чрез банков превод:

основание на превода: кампания "Аз помагам на животните"
IBAN: BG 18 BPBI 7940 10 48177301 (в BGN)
BIC: BPBIBGSF
Пощенска Банка - София 1000, площад "България" 1
държател на сметката: Сдружение „На ти с природата”

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3