СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НА ТИ С ПРИРОДАТА“ ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА НА БАБХ И МЗХ ПО ПРОБЛЕМА С ЧУМАТА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (PPR)

18.07.18 / Вътрешни новини

Вече почти месец обществеността е ангажирана с „версия“ за остро заразно
заболяване по дребните преживни животни. Употребата на понятието „версия“ е
нарочна. БАБХ подхвърля някакви писма, заповеди, становища и прочее странни за
единствената оторизирана за такъв тип проблеми институция у нас. Цял месец тази
агенция и Министерство на земеделието и храните буквално жонглират с информация,
манипулират факти и създават объркана и абсурдна информационна среда. Директорът
на тази агенция има поведение на каубой от треторазреден уестърн, употребявайки
думи като „избихме ги“, „ликвидирахме“, „спасяваме бизнес“....

„На ти с природата“ защитава позицията, че доверието в институциите се гради върху
зачитане на гражданските права, свободи и задължения, приети чрез обществения
договор, наречен Конституция. Сдружението счита, че институциите, определени от
държавното управление по силата на приетата законодателна рамка, са призвани да
защитават здравето, живота и интересите на обществото, а не на определена
привилегирована група. В този смисъл, когато става дума за ДОКАЗАНО заразно
заболяване, което може да застраши здравето и живота на населението, следва да се
спазват всички ЗАКОНОВО приети норми с цел защита. Приемаме, че всички
предприемани действия следва да бъдат публично аргументирани и обосновани като
наложителни.

С действията си БАБХ и МЗХ, в лицето на техните ръководители, не показаха с
НИЩО, че първо – има масова епидемия; второ – има опасност от такава; и трето,
свързано с първите две – има необходимост от крути мерки. Агенцията и
Министерството демонстрираха как в една европейска държава, член на международни
политически, финансови и военни съюзи, може да съществува „държава в държавата“
и тази „държава-агенция“ може да не се съобразява с нито един закон, договор,
правило или изискване, при това да бъде подкрепена от министерството да го върши.
Даже нещо повече! Въпросната агенция по безопастност на храните буквално
застрашава националната сигурност с действията си.

Директорът на БАБХ заяви, че „спасяват бизнес за над 1 млрд. лева“. Сега остава да
обяви чий бизнес, защото явно не е българския. Едва ли може да се спаси нечий бизнес
като унищожаваш основните му активи и му предлагаш компенсация в 10-тократно по-
малък размер. Ще е добре да се обясни аргументирано как точно лишаването от
поминък съдейства за развитието на пограничните региони или за развитието на
средния и малък бизнес. Наложително е, също така, да се даде адекватно обяснение
защо не се спазват регламентирани чрез нормативен акт дейности, свързани с
евентуална заплаха от масова епидемия. Не на последно място е изключително важно
да се обясни защо и при какви обстоятелства БАБХ предприема действия, които са
обосновани само при военно положение!

В доклада на Центъра за оценка на риска по хранителната верига няма нито едно
изречение, което да потвърждава опасност от епидемия. Изброени са мерки и

препоръки за ограничаване на заболяването, което в крайна сметка се свежда до три
стада с по около 150 животни.
„На ти с природата“ счита действията на БАБХ и МЗХ по случая за крайно
неприемливи и обезпокоителни.


Сдружението счита действията на БАБХ за незаконосъобразни, проява на своеволие и
липса на компетентност и координация с други служби, оторизирани да подпомагат
установяването и контрола върху рискови ситуации.

Необходимо е да подчертаем, че като член на ЕС ние сме задължени по силата на
споразумения, договори и международна обвързаност от икономически и политически
характер, да спазваме всички общи за съюза юридически рамки, конвенции, мерки за
сигурност и поети ангажименти. Няма документ от европейска комисия или друг
юридически акт, който да одобрява масовото убийство на здрави животни заради
недоказани епидемиологични фактори. В този смисъл се изказа и Еврокомисарят за
здравеопазването и безопасност на храните Андрюкайтис: евтаназия на заразените
животни и изолиране на здравите.

Не само в Закона за защита на животните, но и по силата на ЗВМД, както и от гледна
точка на ветеринарно-медицинската етика извършването на евтаназия следва да стане
безболезнено за животното и без агонистични последствия. От разпространените
видеоматериали е видна проява на непрофесионализъм от страна на ветеринарните
екипи, което води до продължителна агония на животните, придружена с очевидно
силна болка. Затова напомняме, че проявата на жестокост е наказуема и според сега
действащия НК.

Като граждани на държава, членуваща в ЕС, не можем да се съгласим или да приемем
самовластие и проява на арогантност от хора, чиито служебни задължения изискват
спазване на местните и европейски законите и тяхното налагане.
Уважение и респект към работата на такива институции не се постига с подобна проява
на безхаберие, бюрократщина и феодален манталитет. Демонстрациите на
„ефективност” чрез силово налагане на определени лични решения водят само до
обостряне на обществените конфликти и до трайно уронване престижа на
институциите в държавата.


© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3