АМЕРИКАНСКАТА НОРКА (NEOVISON VISON) Е ИНВАЗИВЕН ЧУЖД ВИД

16.10.19 / Вътрешни новини

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research - BAS

От няколко години насам природозащитни организации се опитват да насочат общественото внимание към фермите за отглеждане на американски норки за кожи. На Ти с Природада нееднократно се е обръщало към гражданите за подкрепа на иниациативата за затваряне на тези ферми. Единият от основните мотиви е да именно конкретният вид норки, които се отглеждат и опасносните за околната среда, които могат да възникват при изпускането на индивиди от този вид в дивата природа на България. Искаме да ви предложим интересно четиво по темата. Цитираният по-долу текст е от "Opens external link in new windowInstitute of Biodiversity and Ecosystem Research - BAS"

 "През 2013 г. отглеждането на Американски норки беше възобновено в България. В момента има четири ферми за норки с общ капацитет от около 130 000 индивида. Наскоро публикувано проучване в близост до най-голямата ферма за норки показа 108 избягали норки, включително в Защитена зона Натура 2000. В природата норките са били открити на разстояние до 6 км от фермата, а в селища на разстояние до 8 км.

Увеличаването на броя и капацитета на фермите за норки несъмнено ще доведе до увеличаване на броя на избягалите норки и ще увеличи вероятността от създаване на дива популация в България.
Проучването е публикувано в Opens external link in new windowActa Zoologica Bulgarica."


© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3