Инструкция за извършването на проверки за спазване на изискванията за хуманно отношение при свободно отглеждане на кокошки носачки

Утвърдена със Заповед № РД 11-196 от 24.03.2010 г. на генералния директор на НВМС

Текстът на инструкцията (в PDF формат) прочетете Opens external link in new windowтук

© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3