Конвенции на Съвета на Европа

За Съвета на Европа

Съветът на Европа е най-старата европейска политическа институция, основан през 1949 г. С изключение на въпросите на националната сигурност, тя развива дейности във всички области: демокрация; права на човека; образование,  здравеопазване; опазване на околната среда , други.
  Съветът на Европа разработва документи с препоръчителен характер, които стават базисни за европейското законодателство. Съветът чрез своите експерти, учени и анализатори, е изработил до момента 5 конвенции за защита на животните.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3