Заявление за достъп до обществена информация отностно работата на Община Ботевград по проблема за бездомните кучета

18.05.13 / Жалби и сигнали

До Кмета на Община Ботевград

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

            от Сдружение Регионален природозащитен център - На ти с Природата

            с адрес: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" ¹191 вх. Б; тел 0897 927 377;

            e-mail: officeiwnsorg

 

 

 

Уважаеми г-н Кмет,

 

 

Молим да ни бъде отговорено на следните въпроси, обобщени в групи, касаещи дейността на Община Ботевград и по отношение на намаляване на броя на безстопанствените кучета:

 

1. Какъв е общия размер на средствата, които община Ботевград отделя годишно, за намаляване броя на безстопанствените кучета? Ако е възможно, да бъде отговорено на този въпрос с конкретни цифри, за годините от 2008 до 2012.

2. Функционира ли общинския приют за бездомни кучета? Ако да – колко и какви (по длъжност) хора работят там и на каква сума възлиза годишната издръжка на приюта?

3. Има ли ловци на бездомни кучета, които са на трудов или граждански договор към общината? Ако да – какво е заплащането им. Ако не – кой и по какви договори лови бездомните кучета?

4. Къде се кастрират заловените животни и къде биват държани до възстановяването си?

5. Съществува ли документация, в която е отразено кое куче къде е заловено, кога и от кого е кастрирано и къде е върнато? Ако да – къде се съхранява?

6. Колко животни се кастрират месечно? Има ли организирана кастрация за селата от Община Ботевград?

7. Какъв процент от домашните кучета на територията на Ботевград са регистрирани и колко собственици на нерегистрирани кучета са глобени от 2008 г., когато влезе в сила ЗЗЖ, до сега?

8. Колко стопани, които развъждат нерегламентирано животни, са глобени от 2008 г. до сега? Колко стопани, които са изхвърлили животното си на улицата са глобени от 2008 г. до сега? 

 

Моля да отговорите на въпросите да ни предоставите в писмен вид на горепосочения адрес.

 

 

16.10.2012 г.                                                                        Подпис:

Ботевград                                                                                        


© 2003-2018  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3