Horse Long Distance Transportation from Bulgaria to Italy Research

Изследване на транспорта на дълги разстояния на коне от България до Италия. Долад. Септември 2009 г. , на английски език.

 Събиране на данни, осъществено от "На ти с природата" за кампания "Намаляване на продължителността на транспорта на живи животни", на Състрадание в животновъдството, Англия.

Initiates file downloadТекстът на английски език. Данните са за 2009 година.

© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3