Регистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити, актуален към 26.06.2012г, БАБХ

Регистърът е публикуван на уебстраницата на Българска Агенция по Безопасност на Храните.

Актуалността на данните е към 26.06.2012г

Opens external link in new windowКъм Регистъра

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3