Първа стъпка за регистрация на кучето: при ветеринарния лекар


Регистрацията на домашно куче се прави въз основата на микрочип номер и данни за собствеността.

Микрочипът се поставя само и единствено от частнопрактикуващ ветеринарен лекар. Лекарят е задължен по Opens internal link in current windowЗакона за ветеринарномедицинската дейност (чл. 174) да впише номера на микрочипа в паспорта на кучето и да попълни данни за собственика на хартия или в компютъра си.
Данните са следните, съгласно Opens external link in new windowОбразец ЗХОЖ – 124/Утвърден със заповед № РД 11-30/08.03.2011 на изпълнителния директор на БАБХ:

І. Данни за идентификацията
• Идентификационен номер на чип
• Дата на поставяне
• Лице, поставило маркировката


ІІ. Данни за животното:
• Име на животното
• Пол
• Порода
• Цвят
• Рождена дата
• Номер на паспорт
• Дата на издаване на паспорт
• Наличие на кастрация
• Държава, област, община, населено място, адрес

ІІІ. Данни за собствеността на животното:
• Собственик (име, презиме, фамилия)
• Дата на придобиване на животното (дата, месец, година)
• Настойник (при наличие на такъв)
• Дата на настойничество на животното (дата, месец, година

ІV. Данни за местодомуване на животното:
• Държава, област, община, населено място, адрес

V. Извършени ветеринарномедицински мероприятия
• Вид: (ваксинация, обезпаразитяване, други интервенции) и дата
• Медикамент: наименование, партиден номер №, срок на годност
• Извършил манипулацията
• Допълнителна информация


Ветеринарният лекар е регистриран администратор на лични данни

сдружение "На ти с природата" разпространява информационна табела сред ветеринарните лекари за данните по образец 124. Ако Вие сте частнопрактикуващ лекар в София и не сме достигнали до Вас, моля Opens window for sending emailпишете ни.

© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3