Такса за притежаване на домашно куче в София

Ежегодната такса за притежаване на куче в Столична община е в размер от 24 лева.

Събраните средства постъпват в бюджета на Столична община и се изразходват целево Opens internal link in current window(съгласно чл. 175, ал. 3 от ЗВМД) за:

• направа и поддържане на алеи за разходки на кучета
• за кастрация на бездомни кучета и котки
• за издръжка на общински приюти за бездомни животни

Типове кучета, за които не се заплаща такса за притежаване: кучета-водачи на хора с увреждания, кучета с ловен билет, служебни кучета, кастрирани кучета. Opens internal link in current window(чл. 175, ал. 2)


Варианти да НЕ заплащате, частично или изцяло, такса за притежаване на куче в Столична община:

1) Opens external link in new windowне се заплаща едногодишна такса при поставяне на микрочип.
2) ако кастрирате вашето куче, никога няма да заплащате такса (Opens internal link in current windowчл. 175, ал. 2 от ЗВМД) и това се записва изрично във Вашата Opens external link in new windowдекларация пред Отдел „Местни Данъци и такси”

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3