Ако сте съмишленик на идеите ни и искате да подкрепите дейността ни може да го направите с банков превод на съответните сметки:

IBAN:
 BG 18 BPBI 7940 10 48177301 (в BGN)
BIC: BPBIBGSF
Пощенска Банка - София 1000, площад "България" 1
държател на сметката: Сдружение „На ти с природата”

Срещу всяко дарение може да бъде издаден документ за дарение, който служи за данъчни облекчения.

Може да дарите и чрез PayPal (iwns.bg@gmail.com):


© 2003-2020  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3