Отчет за 2014 година на сдружение „На Ти с Природата“

През 2014 година:

1.   .  Участвахме в обществено обсъждане на нов Наказателен кодекс, организирано от Министерство на правосъдието  - необходими ли са промени в частите, свързани с престъпления срещу животни и какви. Представили сме становище, с което допринесохме да не бъдат намалявани наказанията за престъпления срещу животни.
Становището може да бъде прочетено Opens external link in new windowтук.

2.     Продължи участието ни в програма „Студентски практики“. Като стажанти при нас бяха нови млади и симпатични хора от водещи учебни заведения. С тяхна помощ изработихме прекрасни информационни брошурки “Go Green”, които учат хората на малки стъпки, даващи принос към опазването на природата.  Други пък написаха интересни статии и анализи за нашия сайт и Фейсбук-страница.

3.       Отпечатахме и разпространихме чрез доброволци в няколко населени места информационни плакати „Насилието над животни е престъпление“. Повече информация Opens external link in new windowтук.

4.       Участвахме в  „Етикетирането има значение“ – партньорски проект на „Compassion in World Farming“, „Английско кралско дружество за защита на животните от жестокост” (RSPCA), „Soil Association“ и „World Animal Protection“. Повече информация Opens external link in new windowтук.  

5.       Помогнахме на хора и животни в пострадалата от жестоко наводнение Мизия. Повече информация Opens external link in new windowтук.  

6.       Кампанията „Да намалим страданието“ с подкрепата на Tierhife Sueden през 2014 г. успя да помогне за лечението (основно – операции) на 18 животни, 14 от които след това намериха постоянни домове.  Кампанията осигури ваксини за 23 кучета и котки и храна за 4 кучета в приемни домове. Повече информация Opens external link in new windowтук.

7.       Стартирахме кастрационна кампания за бездомните животни в с. Пудрия, Врачанско. Там през 2014 бяха кастрирани 8 женски кучета. Повече информация Opens external link in new windowтук.

8.       Подадохме редица жалби и сигнали до държавни институции. Помогнахме и на доста граждани да направят същото.  Участвахме в проверки, заедно с инспектори от БАБХ, свързани с подадени от нас сигнали за нехуманно отношение към животни в приюти. Подадохме и получихме отговори на над 10 запитвания по ЗДОИ. Ето някои от сигналите Opens external link in new windowтук.

9.       Обявихме фотоконкурс на тема „Децата на животните“ и издадохме Opens external link in new windowблаготворителен календар с най-добрите снимки от него.

10.   Участвахме в интервюта и телевизионни и радио- предавания, които популяризират хуманното отношение към животните, както и такива, разясняващи задълженията на институциите и правата на гражданите,  свързани със Закона за защита на животните.

11.   Създадохме Фейсбук-група на членовете и доброволците към сдружението, която да направи комуникацията по-лесна и да даде възможност за бърза реакция при нужда.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3