Какво да направя, ако стана свидетел на жестокост към животно

1. опитайте да предотвратите действието с хуманни подходи – разговаряйте, обяснявайте
2. опитайте да извикате полиция, с мотив „нарушаване на обществения ред”
3. запомнете с максимална точност факти от случая
4. ако имате възможност, направете снимки (с телефон, камера, фотоапарат)
5. запишете дата, час, място (точен адрес), наличие на свидетели, евентуално техни имена, телефони за контакт;
6. опитайте по някакви външни белези или чрез друго да опишете извършителя, или открийте неговите имена, адрес или месторабота.
7. напишете жалба до компетентния орган.Има много действия срещу животни, които шокират всеки един от нас, според собствените ни възприятия и чувствителност. За съжаление някои от тези действия обществото ни приема като нормални, а други като отклонения от правилата. Когато обществото приема дадено поведение за нормално, практически то не може да бъде наказано или санкционирано, дори и да смятаме, че е несправедливо. Българското право, Законът за защита на животните,  Глава Първа, Общи положения разграничава две степени на жестокост: „жестокост към животно” (чл. 7) и „особена жестокост” (чл. 10).
От април 2009 година, организирането на боеве и предоставянето на животни за боеве е престъпление, съгласно чл. 325а от Наказателния кодекс.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3