Законодателство

Българско законодателство
наредби и закони и техните изменения
Директиви на Европейския съюз
европейското законодателство и селскостопанските животни
Конвенции на Съвета на Европа
европейските конвенции за защита на животните
Чуждестранно законодателство
да прочетем повече за законите, които защитават животните по света
Общински наредби и програми
за овладяване популацията на бездомните животни
Регистри
официални регистри на Р България, във връзка с хуманно отношение към животните
© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3