Какво да направя, ако намеря болно или наранено животно

птица – свържете се с  БДЗП

диво животно:
1. свържете се със „Зелени Балкани”,

2. спасителен център зоопарк София,

3. спасителен център  зоопарк Варна


потърсете ветеринарен лекар

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3