Какво да направя, ако искам да регистрирам домашното си куче

Регистрацията на домашното куче е задължителна според чл. 37 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

Регистрират се кученцата навършили 4-месечна възраст или до 7 дни след придобиване на куче над тази възраст.
Тя се извършва от ветеринарен лекар, който поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код и индивидуален номер на животното. Регистрация се извършва на кучета, на които е издаден паспорт, в който са вписани броят ваксинации и обезпаразитявания, извършени до този момент. В случаите, когато има промяна на адрес, на собственността или при смърт н кучето, в 7-дневен срок собственикът уведомява съответната регионална ветеринарномедицинска служба.

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3