Хуманен продукт № 1

яйца с начална цифра на печата: 1

хуманен продукт: продукт за консумация, добит от животни, отглеждани във високи стандарти за хуманно отношение*

хуманен продукт №1** в България: яйца от кокошки, отглеждани свободно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Initiates file downloadс подкрепата на Хипермаркет BILLA

Initiates file downloadс подкрепата на Елемаг Gorumet

 


Opens internal link in current windowСоциална Отговорност на Хипермаркетите в България

 

* 1. стандартите за хуманно отношение към селскостопанските животни са залегнали в наредби на българското законодателство, транспонирани от общото европейско законодателство: 

Opens internal link in current windowНаредба № 16 от 03.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

Opens internal link in current windowНаредба № 4 от 10.02.2000 г. за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт.

Наредба № 25 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки

2 наръчници за отглеждане на селскостопански животни
Opens internal link in current windowЕтични кодекси по видове селскостопански животни

**
в България единственият продукт, който отговаря на хуманните изисквания към момента са яйцата от кокошки, отглеждани свободно


с подкрепата на Opens external link in new windowEurogroup for Animals

 

© 2003-2019  iwns.org | изработено от enigra | изградено с TYPO3